Představujeme životní cesty lidí, kteří mají spoustu zájmů, věnují se svému vysněnému oboru, ale postupně nebo zároveň objevují řadu dalších zajímavých projektů a zálib.

Buďte vším, čím chcete. VÍTEJTE V KLANU.

KLAN je určen pro zvídavce s touhou učit se novým věcem, tvořit a vstupovat do různých rolí. Označení multipotenciálobhlížitel zdůrazňují nadšení a zvídavost, nazveme-li někoho vševědem či renesančním člověkem, vyzdvihujeme nahromaděné vědomosti (oba termíny mají také historické konotace, jako jsou jména Leonardo da Vinci nebo Benjamin Franklin). U univerzálního člověka můžeme myslet na někoho, kdo rozumí mnoha věcem, nezná je však nutně příliš detailně. Rozdíly jsou opravdu velmi jemné. Podstatné je, že ať už si pro sebe vybereš jakékoli označení, žádné nebude špatné.

Blog

Multipotenciál:

člověk s mnoha zájmy a touhou věnovat se tvůrčím neotřelým činnostem.

Univerzál:

člověk schopný pracovat v různých profesích a bez problému vykonávat několik činností.

Renesanční:

člověk se zájmem mnoha oborů, s jejich hlubokými znalostmi.
KoMerční banka

Vševěd:

člověk s rozsáhlými vědomostmi z různých oborů a s encyklopedickými znalostmi. 

Obhlížitel:

člověk s hlubokým zájmem o řadu vzájemně nesouvisejících oborů.