AV MEDIA a Deloitte

Vás zvou na inspirativní setkání v nových kancelářských prostorech společnosti Deloitte, které podporují aktivní týmovou spolupráci, stimulují ke kreativitě a zvyšují zapojení lidí.

Registrace:

Odesláním registračního formuláře souhlasíte se smluvními podmínkami akce.

 

Kdy: 

10.10. 2019 od 8.30 hod.

Kde:

Deloitte Advisory s.r.o.
Italská 2581/67, Vinohrady  

Změna kancelářských prostor může být jednou z nejúčinnějších investic, kterou může organizace podniknout, aby podpořila nejen firemní kulturu, ale i výkon a angažovanost všech zapojených zaměstnanců. 

Při účinném využití změn a nasazením správně zvolených technologii se kancelářské prostory stanou nejlepším zprostředkovatelem otevřené komunikace, týmové spolupráce a kreativního myšlení.

Lidé potřebují kancelářské prostory, ve kterých se budou cítit bezpečně a svobodně. Takové pracovní prostředí umožňuje vytvářet smysluplné zázemí pro týmovou spolupráci, hluboké přemýšlení a rozvíjení nápadů.

Představíme Vám prakticky nejnovější verzi interaktivního displeje Microsoft Surface Hub 2S a Microsoft Teams. Využijte této ojedinělé možnosti a seznamte se jako první s Microsoft Surface Hub 2S v České republice.

INOVATIVNÍ kancelářské prostory

Harmonogram:

08:30 – 9:00 příchod a registrace

09:00 – 9:30 uvítání a prezentace DELOITTE

09:30 – 10:30 WORKPLACE TRENDS – Pravda o životě v kancelářích

10:30 – 11:00 TECHNOLOGICKÉ NOVINKY v oblasti komunikace a spolupráce

11:00 – 12:00 INSPIRATIVNÍ PROHLÍDKA kancelářských prostor společnosti Deloitte

12:00 – 13:00 občerstvení a networking
 

Obsah:

  • Představíme moderní kancelářské prostory a jejich uspořádání ve společnosti Deloitte.
  • Upřesníme historii, současnost a blízkou budoucnost pracovního prostředí v čase.
  • Zaměříme se na kancelářské prostory s důrazem na digitalizaci, flexibilitu, diverzitu, ekologii a well being.
  • Doporučíme výhody pojmu activity based workplace.
  • Vysvětlíme si, proč je důležitá akustika a ergonomie.
  • Prakticky si ukážeme, jak propojit nejnovější komunikační technologie s pracovním prostorem a lidmi.
  • Nezapomeneme na praktické rady, které můžete ihned převést do praxe.

Prezentující

Jiří Plátek

Workplace Design Specialist, AVMEDIA
Mají-li být všechny firmy opravdovými firmami, pak by možná všechny kanceláře měly být ateliéry.

Miroslav Linhart

Partner ve společnosti Deloitte Czech Republic

David Dalecký

Obchodní konzultant, AV MEDIA

AV Technologie

Prakticky si ukážeme, jak propojit AV technologie s pracovním prostorem a lidmi.

Prezentace

Porady, skupinová jednání a brainstormingy se staly nedílnou součástí týmové spolupráce a komunikace. Na poradách se prezentuje, diskutuje, poslouchá, sdílejí se digitální podklady, účastníci se zapojují do diskusí, předávají si náměty, nápady, myšlenky a vize. Jak nejlépe navázat emocionální pouto s posluchači? Jak podávat i zdánlivě obyčejné informace neobyčejným způsobem? Jak se zapsat do paměti?

Spolupráce

Skutečná spolupráce je založena na lidských vztazích. Proto je nutné spolupracovat bok po boku s ostatními na společném poslání, kde nápady a myšlenky pocházejí od každého člena týmu a všichni jsou chápání jako nepostradatelná součást úspěšného týmu. Spolupráce je výhodnější než soutěžení. Tým je silnější než individuální ego. Jak aktivně a rovnoměrně zapojit všechny členy týmu?

Komunikace

Lidská komunikace je co do rozsahu, různorodosti a složitosti svých mechanismů ještě výraznější než lidská spolupráce. S pomocí jazyka dokážeme sdělovat jednoduché i složité myšlenky na jakékoli myslitelné téma. Standardem se dnes stávají amixované
týmy různých generací, kultur a profesí, které potřebují vykonávat práci v kanceláři, z terénu nebo home office. Jak jednoduše propojit a komunikovat i se vzdálenými týmy?

Naše DOPORUČENÍ…

Realizujte spolutvoření, podporujte porozumění, prohlubujte zapojení, rozvíjejte kreativitu týmů i na dálku za přispění moderních technologií.

„Pouze skupina lidí, kteří spolu sdílejí objem znalosti a neustále se spolu učí, si muže zachovat vitalitu a přežít.“

Těšíme se na společné setkání.
Tým AV MEDIA a Deloitte