Zvídavost, jak se stát Polymathem?

Leonardo da Vinci řekl. „Největším potěšením je radost z porozumění“. Leonardo ve svém životě poznal rozdíl mezi učením a porozuměním, protože si stanovil cíl: propojovat různorodé obory, jak jen to je možné. Lidé odpradávna usilují o nové znalosti, abychom naplnili potřeby, přání a touhy. Díky tomu jsme vyvinuli, změnili a urychlili mnoho pokrokových vynálezů.

Leonardo se narodil v roce 1452 v toskánské vesnici Vinci. Byl plodným vynálezcem, přispěvovatelem vlastních názorů a řešitelem problémů v různorodých oblastech. Jeho mysl putovala napříč uměním, vědami, strojírenstvím a humanitními vědami.

Říká se o něm, že byl Polymath: člověk, který vyniká v celé řadě oborů (univerzální člověk). Sice nikdy nedosáhl na plnohodnotné formální vzdělání v oblasti čtení, psaní a aritmetiky, ale vše dohnal „samostudiem a zvídavostí“. Tajemství jeho geniality spočívala v aplikování praktických zkušeností a pokusů.

Trénujte mozek, aby všechno zpochybnil

Leonardo da Vinci od mladí hýřil nekonečnou zvídavostí. V životě by nikdy nedosáhl úspěchu bez této vlastnosti. Prostě chtěl všechno vědět. Představoval si, ptal se, učil se a dělal obyčejné věci mimořádným způsobem. Jeho metoda ukazuje, jak sami na sobě můžeme budovat zvídavost.

V knize: Leonardo da Vinci, Walter Isaacson, říká: „Da Vinci se „zajímal více o studium znalostí než o jeho publikování. Chtěl hromadit znalosti pro vlastní účel a osobní radost, místo toho, aby usiloval být známou veřejnou osobností.“

Polymathé se chtějí dozvědět vše, co je zajímá. Einstein jednou řekl, že nemá žádný zvláštní talent, ale byl vášnivě zvídavý. Řekl: „Nemysli na to, proč se ptáš, prostě se nepřestávej ptát. Nedělejte si starosti, že neznáte odpověď. Nesnažte se něco vysvětlit, čemu nerozumíte. Zvídavost je pro každého z nás dar.“

Zvídavost není něco, co se musíte „naučit“. Je to vlastnost, kterou zvládnete, jakmile se naučíte respektovat zvídavost. Chcete-li se zlepšit, sledujete svou zvídavost, naučte se klást otázky a pokračujte s ještě lepšími otázkami. Kladení správných otázek vyžaduje stejnou dovednost, jako dávat správné odpovědi. Nepředpokládejte, ale zpochybňujte a hledejte nová řešení.

Leonardovi se podařilo porozumět téměř všemi oblastmi studia, kterými se věnoval. Vše pečlivě studoval od proudu vody, vzestupu kouře až po lidské svaly, které používáme, když se smějeme nebo pláčeme.

Přirozeně zvídavá mysl se zajímá o celou řadu pohledů, aby našla spojení, která pomohou vyřešit každodenní problémy. Zvídavost připravuje mozek na učení a získávání nových dovedností.

Naučte se hledat vzájemnou provázanost

Lepší řešení problémů znamená aktivní hledání vzorců v nápadech, inovativních postupech a podobností, které mezi sebou propojují kontrasty než rozdíly.

Leonardo svým pozorováním „vše spojoval“ do provázaností. Nerozlišoval, protože věřil, že všechno spolu souvisí. Podle jeho slov:

„Procházel jsem krajinou a hledal odpovědi na věci, kterým jsem nerozuměl.“ Proč existovaly na vrcholcích hor potisky korálů a rostlin a mořských řas, které se vyskytují v moři. Proč hrom trvá déle, než co jej způsobuje a proč se po něm vytvoří blesk, který se stává pro lidské oko viditelný. Proč se kolem místa na vodě, které bylo zasaženo kamenem, tvoří různé kruhy a proč se pták udržuje ve vzduchu. Tyto otázky jsou mou hlavní myšlenkou po celý svůj život.“

Existuje spousta věcí a témat, která stojí za prozkoumání. Zjistěte, co vás zajímá a hlouběji přemýšlejte. Vytváření spojení mezi zdánlivě nesouvisejícími věcmi jsou jednou z nejdůležitějších myšlenkových dovedností, které dnes potřebujeme.

Maria Konnikova, harvardská psycholožka a autorka knihy: Myslete jako Sherlock Holmes říká, že mysl, která dokáže spojit zdánlivě nespojené, může vytěžit mozek na maximum. Vysvětluje:

„Myšlenka, která dokáže najít spojení mezi zdánlivě nespojenými, může přistupovat k její rozsáhlé síti nápadů a dojmů a detekovat dokonce i slabá spojení, která pak mohou být zesílena, aby rozpoznávala širší význam.“ Může se zdát, že vhled přichází odnikud, ale ve skutečnosti přichází z něčeho konkrétního.

Klasickým příkladem zvídavosti Steva Jobse, je jeho zdánlivě zbytečná výuku typografie, ve které rozvíjel designovou citlivost. Později se tato citlivost stala nezbytnou součástí počítačů Apple a jejich diferenciace na trhu.

Mnoho Polymathů, včetně Isaaca Newtona a Rene Descartes, byli během kariéry neustále zvídaví, aby lépe porozuměli světu. Nehledali jen otázky, hledali odpovědi. Chcete-li se stát moderním Polymathem, snažte se vidět věci zcela jiným způsobem. Věnujte se všemu, co vás zajímá, protože tímto přístupem získáte vlastní autenticitu: kdo jste, čeho můžete v životě dosáhnout a zbavíte se možných domněnek, co si ostatní myslí, že byste měli v budoucnu dělat.

Michael J. Gelb vysvětluje Leonardovy zásady života v knize: Myslet jako Leonardo da Vinci: Sedm kroků ke genialitě.

Curiosità: Přistupujte k životu s nenasytnou zvídavostí a neustále usilujte o celoživotní vzdělávání. 

Dimostrazione: Prověřujte znalosti zkušenostmi, buďte vytrvalí s ochotni poučit se z omylů. 

Sensazione: Neustálé rozvíjejte smysl, zvláště zrak, protože jsou prostředkem k rozšířenému vnímání. 

Sfumato: (doslova „neostrý“) Buďte ochotní přijmout nejasnost, paradox a nejistotu. 

Arte/Scienza: Rozvíjejte rovnováhu mezi vědou a uměním, logikou a představivostí. Myslete „celým“ mozkem. 

Corporaliità: Zdokonalujte ladnost, zručnost obou rukou, kondici i duševní vyrovnanost.

Connessione: Uznávejte a oceňujte vzájemné souvislosti všech věcí a jevů, systémové myšlení.

Můžete se učit a myslet jako Leonardo da Vinci, pokud otevřete mysl. Trénujte mozek. Nezapomeňte vašim prvním cílem je „zvídavost“ učit se, prozkoumávat a zpochybňovat.